Inspekcja Handlowa Informuje

    Wiadomość jest przeznaczona nie tylko dla mieszkańców Włocławka, ale wszystkich obywateli dokonujących zakupów przez internet. Od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się przepisy, które obowiązują sprzedawców realizujących sprzedaż zdalną. Do tej pory, każdemu nabywcy kupującemu towar na odległość, przysługiwało prawo zwrotu do 10 dni od momentu jego otrzymania. Zwracany towar nie mógł być użytkowany. Od nowego roku czas ten został wydłużony o kolejne 4 dni. Oznacza to, że od momentu otrzymania towaru mamy aż 2 pełne tygodnie, aby zastanowić się czy produkt chcemy, czy jednak go zwracamy. Jak zwykle w takich przypadkach, wiele niejasności powstaje na skutek interpretacji tego, kto pokrywa koszt wysyłki i czy pierwszy koszt przesłania towaru również podlega zwrotowi. Inspekcja Handlowa stoi na stanowisku, że suma pieniędzy do oddania dotyczy wyłącznie równowartości towaru. Koszt wysyłki dotyczy bowiem usługi, która została wykonana i nie ma podstaw by żądać zwrotu pieniędzy. Dodatkowo, konieczność ich wypłacenia działała by na niekorzyść sprzedawcy.

    q4.wloclawek.pl - Regionalne ogłoszenia z Włocławak oraz z okolic.